Pracownia Inżynierii Procesowej

LEAN :: MODELOWANIE :: SYMULACJA :: OPTYMALIZACJA Jesteśmy kilkuosobowym zespołem inżynierów i analityków wykonujących projekty modelowania obiektowego 2D/3D, symulacji procesowych związanych z optymalizacją działalności produkcyjnej, magazynowej i logistycznej według metody LEAN Transformation Model. Prowadzimy również szkolenia w tym zakresie. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Zespół Pracowni

Dane adresowe

Kontakt do Pracowni

 • Adres:
  Kielnarowa 63c
  36-020 Tyczyn
 • Tel.: +48 606 383 726

Oferta

 

 • Doradztwo w zakresie LEAN

 • Projektowanie przestrzeni produkcyjno-magazynowych

 • Rysunki techniczne 2D/3D

 • Analizy symulacyjne przebiegu procesów

 • Mapowanie strumieni wartości

 • Szkolenia kompetencyjne: Komputerowa symulacja i optymalizacja procesów; Lean manufacturing; Kaizen

 • Tłumaczenia dokumentacji technicznej i technologicznej z języka francuskiego

 

 

 

Podstawową usługą naszej pracowni jest projektowanie, analiza i optymalizacja przebiegu procesów organizacyjnych. Najczęściej dotyczy ona zadań związanych z:

 

 • Projektowaniem nowych i reorganizacją obecnych układów przestrzennych na halach produkcyjnych i w magazynach
 • Analizą symulacyjną przebiegu obecnych i planowanych procesów wytwórczych, magazynowych czy logistycznych
 • Analizą przebiegu łańcucha wartości i projektowaniem mapy strumieni wartości w wariantach obecnym i docelowym.

 

Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb, prosimy o kontakt: alicja.wrobel@pinp.pl

 

 

Projektowanie układów przestrzeni produkcyjno-magazynowej

 

Projektujemy warianty layoutów systemów produkcyjnych wraz z rozmieszczeniem infrastruktury i wyposażenia, zgodnie z zasadami optymalizacji lean oraz wymogów BHP, przepisów prawa, standardów ISO i dobrych praktyk produkcyjnych.

 

Oprócz wizualizacji i symulacji 3D obszarów do zaprojektowania lub reorganizacji, przedstawiamy warianty projektów przestrzeni produkcyjno-magazynowych na rysunku CAD

 

Taka dokumentacja, w przypadku zaakceptowania do wdrożenia nowego layoutu, pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie proponowanych udoskonaleń w systemie rzeczywistym i stanowi niezbędne źródło danych i informacji organizacyjnych i architektonicznych.

 

Potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami: alicja.wrobel@pinp.pl

 

 

Analiza symulacyjna przebiegu procesów

 

Każdy proces jest szczegółowo opomiarowany, zbierane są jego dane techniczne i organizacyjne. Odtworzenie stanu bieżącego realizowane jest w środowisku 3D, gdzie na bieżąco można śledzić przebieg procesu i jego parametry.

 

Po zaakceptowaniu modelu bazowego, będącego odwzorowaniem stanu bieżącego, definiowane są zmienne procesowe oraz funkcja celu, którą w projektowanych wariantach eksperymentów staramy się osiągnąć przy optymalnych zmiennych procesowych. Wyniki eksperymentów wraz z podaniem wariantu optymalnego są rekomendowane zleceniodawcy.

 

Wsparcie symulacyjne realizowane jest na dwóch płaszczyznach:

 

 • Innowacyjnej, w której symulacja dotyczy złożonych projektów, wieloelementowych i wielokryterialnych modeli procesów, projektowania systemów organizacyjnych od podstaw (inwestycje greenfield), wsparcia narzędziowego realizowanej koncepcji business process reengineering.
 • Ciągłego doskonalenia kaizen, w których symulacja wspiera i weryfikuje pomysły usprawnień z perspektywy całego procesu. Są to proste modele przepływu, jednostanowiskowych sekwencji czynności i kompletne modele procesów obejmujących analizowane stanowisko pracy.

 

Efekty i Korzyści Symulacji

 

 • Oszczędność kosztów projektowania i modyfikacji procesów 
 • Możliwość wielokrotnego eksperymentowania polegającego na zmianach    i dostosowywaniu do celów optymalizacyjnych wszystkich elementów obiektowych procesu
 • Skrócenie czasu otrzymania rozwiązania optymalnego przy określonych warunkach brzegowych: zasobach ludzkich, technologii, know-how, infrastruktury

 

Potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami: alicja.wrobel@pinp.pl

 

 

Mapowanie strumieni wartości

 

Mapowanie Strumieni Wartości (Value Stream Mapping). Proponujemy klientom opracowanie schematów przepływu wartości dodanej, nawet w wersji 3D, gdzie statyczny rysunek mapy strumieni wartości "ożywa" przez uruchomienie symulacji przepływu.

 

Niezwykle sugestywne narzędzie, bez którego nie można zarządzać strategią lean. Od dzisiaj o VSM pomyślisz zupełnie inaczej niż dotychczas!

 

Potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami: alicja.wrobel@pinp.pl

 

 

Szkolenia kompetencyjne

 

Dla naszych klientów oferujemy również szkolenia kompetencyjne z zakresu koncepcji LEAN. Opieramy sie o sprawdzony w praktyce Model Transformacji Lean opracowany przez Lean Global Network

 

Potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami: alicja.wrobel@pinp.pl

 

 

Zapytaj nas

__  __  ______        ___  
\ \\ / // /_  _//   ___   / _ \\ 
 \ \/ //  -| ||-   /  || | / \ || 
 \ //   _| ||_  | [] || | \_/ || 
  \//   /_____//  \__ ||  \___// 
  `   `-----`   -|_||  `---`  
             `-`